URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki to organ administracyjny, który jest odpowiedzialny za sprawne działanie polskiego rynku energii.

Regulator rynku energii

URE jako niezależny organ ma za zadanie dbać o interes ogólny, o efektywność rynku energetycznego. Ma proponować konkurencję oraz przeciwstawiać się monopolistycznym praktykom. Regulacja rynku energetycznego jest bardzo ważna – obok firm, które weszły na rynek dzięki liberalizacji na rynku funkcjonują podmioty o cechach monopolistycznych (dystrybutorzy prądu). Urząd Regulacji Energetyki istnieje od 1997 roku. W myśl Prawa energetycznego ma być gwarantem sprawnego działa rynku energii. Ma za zadanie monitorować obszary, gdzie nie ma konkurencji, gwarantować dostęp do sieci zgodnie z zasadą TPA oraz sprawować nadzór nad działalnością firm energetycznych.

Zadania URE:

 • Promocja konkurencji – umożliwienie dostępu do rynku – zasada TPA.
 • Ochrona praw konsumentów
 • Ochrona praw dostawców
 • Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
 • Współpraca międzynarodowa

Kompetencje URE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ma m.in. następujące kompetencje:

 • Udziela lub cofa koncesje np. na obrót energią elektryczną
 • Zatwierdza taryfy energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych
 • Nadzoruje przedsiębiorstwa przesyłu oraz dystrybucji prądu oraz paliw gazowych
 • Kontrola firm w zakresie wywiązywania się z obowiązków z zakresu OZE
 • Organizacja przetargów m.in. budowa nowych mocy, dostawcy energii (sprzedawcy) z urzędu
 • Kontrola jakości obsługi konsumentów.

Struktura URE

Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki od czerwca 2014 roku jest Maciej Bando (kadencja trwa 5 lat). Do Rady nadzorczej wchodzi także Wiceprezes oraz Dyrektor naczelny. Najważniejsze jednostki URE to:

 • Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
 • Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
 • Departament Systemów Wsparcia
 • Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich