Rozpoczęcie budowy domu nie może się obyć bez dostępu do energii elektrycznej. Zanim jednak prąd będzie na działce budowlanej należy przejść proces przyłączenia do sieci.

Wniosek o warunki techniczne

Proces przyłączenia do energetycznej sieci rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku do lokalnego dystrybutora energii elektrycznej o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Do piątki największych operatorów systemu dystrybucyjnego należy PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Energa-Operator, Enea Operator oraz innogy Stoen Operator. Każdy dystrybutor energii elektrycznej ma swój wzór wniosku, który można pobrać w punkcie obsługi klienta oraz na stronie internetowej firmy energetycznej. Operator systemu dystrybucyjnego wymaga już podania mocy przyłączeniowej oraz prognozowanego zużycia prądu. Na odpowiedź na wniosek dystrybutor energii ma miesiąc, a w przypadku napięcia znamionowego powyżej 1 kV czas na wydanie warunków to aż 150 dni. Składając wniosek należy dołączyć mapę geodezyjną i dokument potwierdzający własność danego obiektu. Następnym krokiem jest zlecenie projektu budowlanego, który zawiera wewnętrznej linii zasilającej.

Termin i koszt przyłączenia

Razem z warunkami technicznymi przyłącza energetycznego dystrybutor powinien nam dostarczyć projekt umowy. W umowie powinien się znaleźć termin od kiedy rozpoczną się dostawy energii elektrycznej. Data ta przeważnie jest mocno zawyżona. Proces przyłączenia do sieci kończy się montażem skrzynki oraz podpisaniem umowy.  Ile trzeba zapłacić za przyłączenie prądu do działki? To jak pisze zmiana-sprzedawcy-energii.pl zależy od takich czynników jak: rodzaj przyłącza, długość przyłącza oraz moc przyłączeniowa.