Z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej do końca sierpnia br. skorzystało 700 tys.  odbiorców. To jednak zaledwie 3% uprawnionych. Dlaczego nie chcemy płacić mniej za prąd?

Monitoring zmian sprzedawcy

Od pierwszego lipca 2007 roku każdy odbiorca prądu w Polsce może wybrać dowolnego sprzedawcę energii elektrycznej. Od tego czasu co miesiąc regulator, czyli Urząd Regulacji Energetyki publikuje raport dot. zmiany sprzedawcy energii. Z najnowszego monitoringu wynika, że na zmianę zdecydowało się ponad 523 tys. odbiorców z grup taryfowych G (gospodarstwa domowe) oraz około 185,6 tys. odbiorców z grup A, B, C.

Zmiana sprzedawcy styczeń-sierpień 2017

Od początku stycznia do końca sierpnia br. liczba odbiorców TPA z grup taryfowych A, B, C zwiększyła się o 6,8%. Nieco większy wzrost,  bo o 13,1% zanotowano wśród odbiorców z grup taryfowych G.  Jeśli chodzi o konkretne liczby to było to odpowiednio 11 744 oraz 60 427. Jak wygląda sierpień w porównaniu do lipca? Sprzedawcę prądu zmieniło w lipcu 1170 firm, a w sierpniu tylko 570. Mniej zmian zanotowano także wśród gospodarstw domowych – 5607 zmian w sierpniu, 6415 zmian w lipcu.

Dlaczego nie zmieniamy sprzedawcę?

Niestety pomimo tego, że prawo do zmiany mamy już od ponad 10 lat to zaledwie 3% z nas z niego skorzystało. Z badań wynika, że większość z nas wie, że prąd można kupić od dowolnego sprzedawcy. Dlaczego zatem nie zmieniamy? Bo uważamy że proces jest za bardzo skomplikowany a oferty są nieczytelne. Przy wyborze oferty pomocna jest natomiast porównywarka cen energii EnergiaDirect.pl, a wszelkie formalności związane z ewentualną zmianą przeprowadza za nas nowy sprzedawca. Warto zatem przyjrzeć się kto ma najtańszy na rynku prąd i płacić po prostu mniej.