Rosnące stawki za kilowatogodzinę nie będą nas interesować, jeśli wybierzemy ofertę energetyczną z gwarancją stałej ceny. Takie rozwiązanie ma jednak swoje plusy i minusy.

Gwarancja ceny prądu – plusy

Energia elektryczna to produkt, który raz tanieje, raz drożeje. To ile kosztuje 1 kWh jest uzależnione od co najmniej kilku czynników. Podpisanie umowy z sprzedawcą energii w ramach oferty z gwarancją stałej stawki za kWh oznacza, że w okresie trwania umowy jesteśmy chronieni przed podwyżkami cen energii elektrycznej.

Gwarancja ceny prądu – minusy

Gwarancja stałej ceny prądu z jednej strony zapewnia nam brak podwyżek cen energii, ale z drugiej strony w przypadku spadku cen na rynku energii blokuje nam możliwość obniżenia ceny za kWh. Niektórzy sprzedawcy dają jednak gwarancje, że w przypadku spadku cen na rynku oni także obniżą stawki.

Zmienność cen energii

Sprzedawcy prądu z urzędu raz na rok przedstawiają regulatorowi, czyli Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki propozycję taryfy energetycznej. Prezes URE albo przyjmuje propozycję albo wychodzi z swoją propozycją odnoście opłat za prąd. Taryfy energetyczne przeważnie są zatwierdzane w połowie grudnia i obowiązują przez cały rok od stycznia.